معاونت آموزشی و پژوهشی

اخبار

اطلاعیه ها

اطلاعیه فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي میهماني و انتقال

اطلاعیه برگزاری کلاس ها در تاریخ 5 اردیبهشت 1401

اطلاعیه شماره 4 - از سرگیری آموزش حضوری (برنامه برگزاری حضوری دروس عملی...

دستاوردها و افتخارات