معاونت آموزشی و پژوهشی

اخبار

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۱، برنامه از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه صنعتی همدان

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ترم پنجم، ششم و هفتم

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد : زهرا اسماعیلی

آخرین مهلت ثبت نمره پروژه مقطع کارشناسی و معرفی به استاد در نیمسال ۴۰۰۱

دستاوردها و افتخارات