معاونت آموزشی و پژوهشی

اخبار

اطلاعیه ها

اطلاعیه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد- مجتبی پورعلی

اطلاعیه دعوت به مصاحبه پذیرفته‌شدگان جامانده از مصاحبه مرحله اول و...

اطلاعیه برگزاری آزمون های مجازی (ویژه دانشجویان):

زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانات - درحال به روز رسانی

دستاوردها و افتخارات