تعداد بازدید: 2577

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در لیست داوران برتر ژورنال IEEE Transactions of Power Systems

شناسه: 3855732
اخبار دستاوردها و افتخارات

دکتر سیدمحمد عظیمی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در لیست داوران برتر ژورنال IEEE Transactions of Power Systems  قرار گرفت.  
 
به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، استاد دانشگاه صنعتی همدان در سال ۲۰۲۳ پس از ارزیابی هیات تحریریه، موفق شد در لیست داوران برتر ژورنال IEEE Transactions of Power Systems  قرار گیرد. این ژورنال از بهترین ژورنال‌های مهندسی برق و با ضریب تاثیر 6.6 و Q1 است.
 
گفتنی است؛ دکتر سیدمحمد عظیمی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ نیز در ژورنال‌های IEEE Transactions on Smartgrid  با ضریب تاثیر ۹.۶(Q1)  و در سال ۲۰۲۰ در ژورنال  IEEE Transactns on Sustainable Energy با ضریب تاثیر 8.8 (Q1)  در لیست داوران برتر قرار گرفته بود.

 

تعداد بازدید: 2577

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در لیست داوران برتر ژورنال IEEE Transactions of Power Systems

شناسه: 3855732
اخبار دستاوردها و افتخارات

دکتر سیدمحمد عظیمی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در لیست داوران برتر ژورنال IEEE Transactions of Power Systems  قرار گرفت.  
 
به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، استاد دانشگاه صنعتی همدان در سال ۲۰۲۳ پس از ارزیابی هیات تحریریه، موفق شد در لیست داوران برتر ژورنال IEEE Transactions of Power Systems  قرار گیرد. این ژورنال از بهترین ژورنال‌های مهندسی برق و با ضریب تاثیر 6.6 و Q1 است.
 
گفتنی است؛ دکتر سیدمحمد عظیمی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ نیز در ژورنال‌های IEEE Transactions on Smartgrid  با ضریب تاثیر ۹.۶(Q1)  و در سال ۲۰۲۰ در ژورنال  IEEE Transactns on Sustainable Energy با ضریب تاثیر 8.8 (Q1)  در لیست داوران برتر قرار گرفته بود.

 

سایر اخبار
افزودن نظرات