Responsive Image

دوره های در حال برگزاری

Responsive Image
ورود به سامانه مرکر آموزش های آزاد و مجازی
Responsive Image
دانشجویان گرامی
مرکز آموزش های و مجازی در نظر دارد برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز دانشجویان، صنعت و ایجاد کسب و کار برنامه ریزی و در تقویم آموزشی قرار گیرد.

 

امید حمیدی
رئیس مرکز آموزش آزاد و مجازی
ساختمان فرشچیان - طبقه دوم
تلفن : 38411302-081
مصطفی سلیمانی فرخ
کارشناس مرکز آموزش آزاد و مجازی
مدیر سامانه مرکز آموزش آزاد و مجازی
تلفن : 38411331-081