تعداد بازدید: 2892

چاپ مقاله اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

شناسه: 3852671
اخبار دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله دکتر جواد پاینده پیمان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و دکتر مجتبی مظاهری عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:

Significance of transcrystalline layer formation on electrical conductivity of polyamide 6-carbon nanotube nanocomposites: An experimental and theoretical study

در مجله Composites Part A: Applied Science and Manufacturing با ضریب تاثیر 8.7 منتشر شده است.

  • لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می‏باشد:
  • چکیده

رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های PA6/ نانوفیلرهای کربنی به شدت به تشکیل لایه‌های ترانس کریستالی PA6 روی نانوپرکننده‌های کربنی وابسته است. در مطالعه حاضر، اثرات قابل توجه ویسکوزیته PA6 و اصلاح نانوله های کربنی ها بر تشکیل لایه ترانس کریستالی در نانوکامپوزیت ها به صورت تجربی و تئوری مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM، TEM   و استخراج حلال، ویژگی‌های مورفولوژیکی تقریباً یکسانی را برای همه نمونه‌ها، ازقبیل  پراکندگی خوب نانوفیلرهای کربنی در زمینه و مورفولوژی قطرات نشان دادند. بنابراین، تفاوت در هدایت الکتریکی در بین نانوکامپوزیت‌های مختلف به تنها متغیر که تفاوت در تشکیل لایه ترانس کریستالی PA6 بود، بستگی پیدا کرد. مشخص شد که استفاده از PA6 با ویسکوزیته بالا، و همچنین اصلاح CNT ها، هر دو منجر به کاهش تشکیل لایه ترانس کریستالی و در نتیجه هدایت الکتریکی بالاتر می شود، که این مسئله از نظر مدل سازی نیز تایید می شود. علاوه بر این، آزمون های مکانیکی مشخص  کرد که تشکیل لایه ترانس کریستالی می تواند استحکام کششی، مدول یانگ و دمای نرم شدگی را بهبود بخشد. بنابراین تشکیل لایه ترانس کریستالی به دلیل ایجاد اتصالات قوی بین پرکننده و زمینه باعث خواص مکانیکی عالی برای  نانوکامپوزیت ها شده است. با این حال، از سوی دیگر، با ممانعت از تونل زنی الکترون از طریق لایه های ترانس کریستالی متراکم و عایق، هدایت الکتریکی را کاهش می دهد.​​​​​​​

 

  • درباره مجله Composites - Part A: Applied Science and Manufacturing

این مجله Q1 بوده و با H-index=206، IF= 8.7  از مجلات بسیار معتبر و تخصصی حوزه کامپوزیت ها می باشد.  بر اساس رتبه بندی SJR، رتبه 10 را در بین مجلات حاضر با موضوع سرامیک و کامپوزیت دارا می باشد. حوزه کاری این مجله به صورت اختصاصی به موضوع کامپوزیت ها اختصاص دارد و مدل سازی، طراحی، ساخت و بررسی ساختاری انواع کامپوزیت ها را پوشش می دهد. همچنین پیش بینی و اندازه گیری رفتار مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی و عملکرد کامپوزیت ها از موضوعات مورد توجه این مجله می باشد.

 

لازم به ذکر است که مقاله حاضر با همکاری تیم آقای دکتر باقری از دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.

تعداد بازدید: 2892

چاپ مقاله اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

شناسه: 3852671
اخبار دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله دکتر جواد پاینده پیمان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و دکتر مجتبی مظاهری عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:

Significance of transcrystalline layer formation on electrical conductivity of polyamide 6-carbon nanotube nanocomposites: An experimental and theoretical study

در مجله Composites Part A: Applied Science and Manufacturing با ضریب تاثیر 8.7 منتشر شده است.

  • لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می‏باشد:
  • چکیده

رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های PA6/ نانوفیلرهای کربنی به شدت به تشکیل لایه‌های ترانس کریستالی PA6 روی نانوپرکننده‌های کربنی وابسته است. در مطالعه حاضر، اثرات قابل توجه ویسکوزیته PA6 و اصلاح نانوله های کربنی ها بر تشکیل لایه ترانس کریستالی در نانوکامپوزیت ها به صورت تجربی و تئوری مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM، TEM   و استخراج حلال، ویژگی‌های مورفولوژیکی تقریباً یکسانی را برای همه نمونه‌ها، ازقبیل  پراکندگی خوب نانوفیلرهای کربنی در زمینه و مورفولوژی قطرات نشان دادند. بنابراین، تفاوت در هدایت الکتریکی در بین نانوکامپوزیت‌های مختلف به تنها متغیر که تفاوت در تشکیل لایه ترانس کریستالی PA6 بود، بستگی پیدا کرد. مشخص شد که استفاده از PA6 با ویسکوزیته بالا، و همچنین اصلاح CNT ها، هر دو منجر به کاهش تشکیل لایه ترانس کریستالی و در نتیجه هدایت الکتریکی بالاتر می شود، که این مسئله از نظر مدل سازی نیز تایید می شود. علاوه بر این، آزمون های مکانیکی مشخص  کرد که تشکیل لایه ترانس کریستالی می تواند استحکام کششی، مدول یانگ و دمای نرم شدگی را بهبود بخشد. بنابراین تشکیل لایه ترانس کریستالی به دلیل ایجاد اتصالات قوی بین پرکننده و زمینه باعث خواص مکانیکی عالی برای  نانوکامپوزیت ها شده است. با این حال، از سوی دیگر، با ممانعت از تونل زنی الکترون از طریق لایه های ترانس کریستالی متراکم و عایق، هدایت الکتریکی را کاهش می دهد.​​​​​​​

 

  • درباره مجله Composites - Part A: Applied Science and Manufacturing

این مجله Q1 بوده و با H-index=206، IF= 8.7  از مجلات بسیار معتبر و تخصصی حوزه کامپوزیت ها می باشد.  بر اساس رتبه بندی SJR، رتبه 10 را در بین مجلات حاضر با موضوع سرامیک و کامپوزیت دارا می باشد. حوزه کاری این مجله به صورت اختصاصی به موضوع کامپوزیت ها اختصاص دارد و مدل سازی، طراحی، ساخت و بررسی ساختاری انواع کامپوزیت ها را پوشش می دهد. همچنین پیش بینی و اندازه گیری رفتار مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی و عملکرد کامپوزیت ها از موضوعات مورد توجه این مجله می باشد.

 

لازم به ذکر است که مقاله حاضر با همکاری تیم آقای دکتر باقری از دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.

سایر اخبار
افزودن نظرات