تعداد بازدید: 4851

مشاهده برنامه هفتگی

شناسه: 1285505
اطلاعیه ها

تعداد بازدید: 4851

مشاهده برنامه هفتگی

شناسه: 1285505
اطلاعیه ها

سایر اطلاعیه ها

طرح ولایت وجایزه ملی ایثار(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

سومین دوره مجازی طرح ولایت

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

افزودن نظرات