تعداد بازدید: 2460

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1031372
اطلاعیه ها

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی 1402-1401 می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان جدید در این دانشگاه صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، بنابراین بدون توجه به تاریخ های اعلام شده برای ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور، منتظر اطلاعیه های نحوه و زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری مربوط به دوره کارشناسی که در همین وبگاه درج خواهد شد باشید.

ضمنا با توجه به اطلاع رسانی الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد در صورت وجود ابهام یا پرسش در مورد پذیرش می توانید با شماره تلفن مسئول مربوطه خانم شفیعی 08138411424 تماس بگیرید.

تعداد بازدید: 2460

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1031372
اطلاعیه ها

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی 1402-1401 می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان جدید در این دانشگاه صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، بنابراین بدون توجه به تاریخ های اعلام شده برای ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور، منتظر اطلاعیه های نحوه و زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری مربوط به دوره کارشناسی که در همین وبگاه درج خواهد شد باشید.

ضمنا با توجه به اطلاع رسانی الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد در صورت وجود ابهام یا پرسش در مورد پذیرش می توانید با شماره تلفن مسئول مربوطه خانم شفیعی 08138411424 تماس بگیرید.

سایر اطلاعیه ها

1 نظر