تعداد بازدید: 974

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

شناسه: 974477
اطلاعیه ها


​​​​​​​

تعداد بازدید: 974

تقويم آموزشي نيم‌سال اول سال تحصيلي 1402-1401

شناسه: 974477
اطلاعیه ها


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

طرح ولایت وجایزه ملی ایثار(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

سومین دوره مجازی طرح ولایت

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

1 نظر