تعداد بازدید: 998

اطلاع رسانی ثبت نام و شرکت در دوره HSE

شناسه: 3430386

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند ثبت نام دوره اجباری HSE، از روز دوشنبه 29 آبانماه تا روز سه شنبه 7 آذر از طریق سامانه مرکز آموزش آزاد و مجازی به آدرس https://academics.hut.ac.ir صورت می­گیرد. این دوره در 4 گروه  ارائه و از تاریخ 9 آذر ماه برگزار خواهد شد و  پیشنیاز دروس آزمایشگاهی و کارگاهی می­باشد. در صورت عدم شرکت در دوره مجاز به اخذ این دروس نمی­باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فوق مراجعه نمائید.

مرکز آموزش آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی همدان

دانلود پوستر
تعداد بازدید: 998

اطلاع رسانی ثبت نام و شرکت در دوره HSE

شناسه: 3430386

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند ثبت نام دوره اجباری HSE، از روز دوشنبه 29 آبانماه تا روز سه شنبه 7 آذر از طریق سامانه مرکز آموزش آزاد و مجازی به آدرس https://academics.hut.ac.ir صورت می­گیرد. این دوره در 4 گروه  ارائه و از تاریخ 9 آذر ماه برگزار خواهد شد و  پیشنیاز دروس آزمایشگاهی و کارگاهی می­باشد. در صورت عدم شرکت در دوره مجاز به اخذ این دروس نمی­باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فوق مراجعه نمائید.

مرکز آموزش آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی همدان

دانلود پوستر
سایر اخبار
افزودن نظرات