تعداد بازدید: 5730

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

شناسه: 1336337
اطلاعیه ها

با عنایت به بخشنامه ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند نظر به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های ملی ایران و انگلستان در بازی های جام جهانی 2022 کلیه کلاس های آموزشی، روز 2 شنبه 30 آبان 1401 از ساعت 14 به بعد تعطیل می باشد.
ضمناً زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقباً توسط اساتید اطلاع رسانی خواهد شد.

"دانشگاه صنعتی همدان"

تعداد بازدید: 5730

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

شناسه: 1336337
اطلاعیه ها

با عنایت به بخشنامه ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند نظر به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های ملی ایران و انگلستان در بازی های جام جهانی 2022 کلیه کلاس های آموزشی، روز 2 شنبه 30 آبان 1401 از ساعت 14 به بعد تعطیل می باشد.
ضمناً زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقباً توسط اساتید اطلاع رسانی خواهد شد.

"دانشگاه صنعتی همدان"

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات