تعداد بازدید: 2135

اطلاعيه مهم حذف و اضافه ترم 4011

شناسه: 1039745
اطلاعیه ها

حذف و اضافه (ترمیم) از ساعت 8 صبح الی 12 شب، روزهای ششم تا نهم  مهر ماه  سال جاری از قسمت پیشخوان خدمت سیستم آموزشی گلستان طبق تقویم آموزشی انجام می گیرد. برای مشاهده آخرین تغییرات دروس ارائه شده به گزارش شماره 102و110 سیستم آموزشی گلستان و جدول لیست تغییرات دروس مراجعه نمایید. همچنین فایل­های راهنما در لینک های زیر قابل مشاهده می­باشد. ​​​​​​​

تعداد بازدید: 2135

اطلاعيه مهم حذف و اضافه ترم 4011

شناسه: 1039745
اطلاعیه ها

حذف و اضافه (ترمیم) از ساعت 8 صبح الی 12 شب، روزهای ششم تا نهم  مهر ماه  سال جاری از قسمت پیشخوان خدمت سیستم آموزشی گلستان طبق تقویم آموزشی انجام می گیرد. برای مشاهده آخرین تغییرات دروس ارائه شده به گزارش شماره 102و110 سیستم آموزشی گلستان و جدول لیست تغییرات دروس مراجعه نمایید. همچنین فایل­های راهنما در لینک های زیر قابل مشاهده می­باشد. ​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

طرح ولایت وجایزه ملی ایثار(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

سومین دوره مجازی طرح ولایت

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

افزودن نظرات