اطلاعیه شماره 5- برنامه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 به همراه لیست دروس

اطلاعیه شماره 5- برنامه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

سال تحصیلی 1401-1400 به همراه لیست دروس

  • کلیه امتحانات پایان ترم در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری برگزار می گردد.
  • امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی مطابق لیست دروس زیر به صورت حضوری برگزار خواهد شد. دانشجویانی که دروس زیر را در ترم جاری اخذ کرده اند ملزم به شرکت در جلسه امتحان مطابق برنامه امتحانی مندرج در گزارش 428 سیستم آموزشی گلستان می باشند.
  • برای مشاهده لیست دروس امتحانات به لینک های زیر مراجعه نمایید:

دروس علوم پایه

دروس مهندسی پزشکی

دروس مهندسی شیمی

دروس مهندسی کامپیوتر

دروس مهندسی مواد

دروس مهندسی معدن

لیست کلیه دروس به صورت یکپارچه

  • کلیه دانشجویان ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا می باشند.

​​​​​​​​​​​​​​

اطلاعیه شماره 5- برنامه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 به همراه لیست دروس

اطلاعیه شماره 5- برنامه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

سال تحصیلی 1401-1400 به همراه لیست دروس

  • کلیه امتحانات پایان ترم در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری برگزار می گردد.
  • امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی مطابق لیست دروس زیر به صورت حضوری برگزار خواهد شد. دانشجویانی که دروس زیر را در ترم جاری اخذ کرده اند ملزم به شرکت در جلسه امتحان مطابق برنامه امتحانی مندرج در گزارش 428 سیستم آموزشی گلستان می باشند.
  • برای مشاهده لیست دروس امتحانات به لینک های زیر مراجعه نمایید:

دروس علوم پایه

دروس مهندسی پزشکی

دروس مهندسی شیمی

دروس مهندسی کامپیوتر

دروس مهندسی مواد

دروس مهندسی معدن

لیست کلیه دروس به صورت یکپارچه

  • کلیه دانشجویان ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا می باشند.

​​​​​​​​​​​​​​

افزودن نظرات